توسعه میادین نفتی و گازی در گروی سرمایه گذاری خارجی ها

مهدی امیرمعینی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که منابع مالی در کشور محدود است، اظهار کرد: برای سرمایه گذاری در بخشی از قسمت ها باید از بخش خارجی استفاده کنیم و این سرمایه مورد نیاز را توسط سرمایه گذاران خارجی تامین کنیم تا رشد اقتصادی که برای کشور تعیین شده محقق شود چنانچه سرمایه گذاری صورت نگیرد رشد اقتصادی تحقق نمی یابد.

 

 

وی در مورد مزایای حضور شرکت های خارجی در ایران، توضیح داد: حضور شرکت های خارجی در ایران فقط منابع مالی را تامین نمی کند، بلکه انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز در پی دارد و این سه عنصر کنار یکدیگر منجر به بهره وری می شود.

مشاور موسسه بین المللی انرژی ادامه داد: سالانه بخشی از سرمایه گذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین می شود و بخش عمده ای باید توسط منابع خارجی تامین شود و اگر تامین منابع توسط سرمایه گذاران خارجی تامین نشود افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته محقق نخواهد شد، زیرا منابع وزارت نفت تنها می تواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توسعه باید از سرمایه سرمایه گذاران خارجی استفاده کرد.

امیرمعینی تاکید کرد: چنانچه برای حضور شرکت های خارجی در ایران از برنامه مشخصی پیروی شود و برنامه ریزی دقیقی در این راستا صورت بگیرد ایران در بلند مدت می تواند صادر کننده خدمات باشد.

ارتباط با ما

ایمیل : info (@) Faraniro.net

تلفکس : 88995709-13

پشتیبانی : 5990910-0912

تهران - اتوبان ستاری جنوب بعد از چهار راه مخبری ساختمان صدرا پلاک 116 واحد 3 واحد ۷