Pumps

در این کاربرد بسیار تخصصی شرکت پاور الکترونیک سری درایو SD700 را پیشنهاد می نماید که دارای قابلیتهای زیر است:

روشهای کنترل فلو در شبکه های آبی کشور:

 • Throttling control : که در این روش برای کنترل فولو آب از یک ولو در مسیر لوله بعد از پمپ استفاده می کنند که با یک پوزیشنر یا کنترل ولو باز یا بسته می شود .
 • Bypass control : در این روش در مسیر لوله تا مخزن یک پمپ و یک ولو به طور موازی قرار می گیرند که برای کنترل فلو و دبی خروجی مخزن در مسیر موازی سیلکوله می شود .
 • روش Parallel Pump : در این روش چندین پمپ موازی روی یک کلکتور قرار می گیرد که جهت کنترل دبی خروجی پمپ ها به صورت رندوم یا تماماً در مسیر قرار می گیرند تا در صورت افت فشار تأمین کننده دبی باشند .
 • روش کنترل دور متغیر توسط درایو پاورالکترونیک : دراین روش کلیه فیدبک ها اعلم از فشار و دبی به صورت PID در اختیار درایو می باشد و کنترل سطح دبی و فشار بصورت اتوماتیک به درایو واگذار می شود که صرفه جویی با استفاده از درایو پاور بیش از 47% است که جایگزین روشهای قبلی شده است.

 

 مزایای استفاده از درایو پاور الکترونیک سری SD700 روی پمپ

 • دارای منوی محدودکننده ساعت کارکرد پمپ ها
 • حذف ضربات کله قوچی
 • حذف برگشت آب در لوله
 • تشخیص خالی و پربودن لوله
 • جلوگیری از پمپاژ پله ای
 • کنترل سرعت جهت اطمینان از خنکاری صحیح پمپ
 • جلوگیری از عمل کاویتاسیون
 • نمایش اضافه فشار و کاهش فشار روی خط
 • دارای کنترل PID داخلی چندگانه روی فلو-پرشر وکنترل سطح
 • نمایش پمپ خارج از سرویس
 • دارای برنامه ریزی اتوماتیک جهت آماده باش و Stand by
 • تایمرهای هفتگی و روزانه داخلی
 • دارای Auto change کنترل روی پمپ ها
 • دارای سیستم مولتی پمپ تا 6 عدد پمپ به صورت داخلی
 • دارای سیستم master slave داخلی جهت بای پس کردن پمپ ها روی سافت استارتر
 • دارای کنترل سرعت پمپ روی کف گرد پمپ های درون چاهی

Contact us

Email: info (@) Faraniro.net

Tel : 021-88995709-13

Support : 0912-5990910

Address: Apt 7, No 64, 7th Street, Poonak, Tehran