Cranes

در صنعت Hoist که نیاز مبرم برای استفاده از درایو دارند شرکت پاور الکترونیک تمامی موارد ایمنی را لحاظ کرده و مدل پیشنهادی SD700 را با قابلیت های زیر پیشنهاد می نماید :

  • دارای منوی MBC که جهت کنترل دقیق ترمز مکانیکی تهیه شده است
  • دارای پاسخ فرکانس بالا در فرکانس زیر 1Hz و اعمال گشتاور بالا در این نقطه
  • دارای منوی Premagnet در لحظه استارت . جهت جلوگیری از سقوط بدون ترمز مکانیکی
  • دارای متر کنترلی (AVC (Advance Vector Control که شارژ مغناطیسی را در لحظه استارت تا 600% به موتور اعمال می کند و رفتاری شبیه به موتورDC شبیه سازی کرده و باعث عملکرد بهتر می گردد.
  • دارای کنترل حلقه بسته در نقطه صفر موتور
  • پیشنهاد ویژه از توان 160KW به بالا درایو (SD7FR (Regenerative می باشد که قابلیت برگشت به شبکه را دارد که سبب صرفه جویی در مصرف شده ، بازگشت سرمایه در یکساله انجام می پذیرد . 

Contact us

Email: info (@) Faraniro.net

Tel : 021-88995709-13

Support : 0912-5990910

Address: Apt 7, No 64, 7th Street, Poonak, Tehran